Założyciel Klubu Avangarda

Jacek Czauderna

Jacek Czauderna to przedsiębiorca o ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, skupiającym się głównie na branży gastronomicznej oraz FMCG. Przeszedł przez wszystkie szczeble rozwoju kariery, aż na sam szczyt. Jego wszechstronność obejmuje rolę lidera, trenera, doradcy biznesowego, innowatora i autora. Przez lata aktywności zawodowej zdobył praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu oraz tworzenia przyjaznego środowiska dla firm.

Przedsiębiorca, Wizjoner, Aktywista, Innowator

Jacek Czauderna, wypracował swoje kompetencje podczas pracy w renomowanych firmach, w tym w Żywcu i Nestle. Po latach działalności w korporacjach, zdecydował się na rozwój własnych przedsięwzięć, stając się właścicielem marki sieci restauracji The Legendary Jacks Bar & Restaurant oraz The Legendary Żywiec Pub & Restaurant. Jego innowacyjne podejście do gastronomii zaowocowało wprowadzeniem nowych trendów konsumpcyjnych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz zdobył stopnia MBA na University of Bradford, London Management School.

Czauderna angażuje się w prowadzenie projektów biznesowych, wdrażanie programów doradczych oraz wspieranie właścicieli i managerów w branży gastronomicznej. W jego działaniach widoczne są również inicjatywy franczyzowe oraz programy szkoleniowe, które mają na celu wspieranie w zarządzaniu, optymalizacji oraz rozwijaniu rentownych biznesów. 

Pełni funkcję założyciela i prezesa różnych instytucji, takich jak Akademia Praktyk Gastronomicznych i Hotelarskich oraz Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. Dodatkowo, angażuje się w działalność edukacyjną poprzez wydanie książki "Otworzyłem Lokal. Pomocne historie z praktyki gastronomicznej" oraz udział w radach kompetencyjnych i zespołach roboczych związanych z gastronomią i turystyką.

Założyciel Klubu Avangarda

Jacek Czauderna postanowił założyć Klub Avangarda Przedsiębiorców MŚP w odpowiedzi na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której aktywni przedsiębiorcy sektora mikro-, małych i średnich firm mogliby integrować się i dzielić swoimi doświadczeniami. Głównym celem było stworzenie efektywnych struktur organizacyjnych, opartych na uniwersalnych wartościach takich jak wolność gospodarcza, uczciwość i tolerancja. Klub ten stanowił pionierski krok w procesie integracji społeczno-gospodarczej, dążąc do ukształtowania wspólnej tożsamości przedsiębiorców oraz promowania rzeczywistej integracji i reprezentacji ich interesów.

Jako inicjator Klubu Avangarda, wspiera integrację społeczno-gospodarczą i reprezentację interesów przedsiębiorców, co dodatkowo umacnia jego pozycję jako kluczowej postaci w polskim świecie biznesu i gastronomii. Jego doświadczenie, innowacyjne podejście i aktywność społeczna czynią go autorytetem w branży, inspirującym wielu przedsiębiorców MŚP.

Dołącz do nas
MENU
cross