Idea klubu

Zapraszamy do naszego grona!

Klub Przedsiębiorców sektora mikro, średnich i małych firm jest dedykowany do wszystkich aktywnych ludzi, dla których wspólnota i integracja jest ważnym elementem ich rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz Klub Przedsiębiorców MŚP jest avangardą procesu integracji i wymiany doświadczeń.

My, AVANGARDA PRZEDSIĘBIORCÓW, jesteśmy liderem nowo powstałego nurtu społeczno – gospodarczego prezentującego odwrócenie logiki myślenia o państwie, czyli jak nasz sektor samozatrudnionych, małych i średnich przedsiębiorstw może działać i rozwijać się.

MŚP stanowi prawie 50% PKB w Polsce i nie ma żadnej instytucjonalnej, poza rzecznikiem MŚP, struktury reprezentacji naszych interesów przed organami państwowymi. Jesteśmy największą, pozarolniczą grupą społeczno- gospodarczą świadczącą różne usługi bez żadnych struktur organizacyjnych, rozdrobnioną i zostawioną, chyba celowo, bez żadnej systemowej opieki państwa. Stąd powstała idea KLUBU BIZNESU MŚP.

Pierwszym krokiem jest świadoma budowa tożsamości przedsiębiorcy będącego częścią naszego nurtu społeczno-gospodarczego. Rzeczywista integracja przedsiębiorców i pracowników MŚP jest celem nadrzędnym na nadchodzące lata. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy są potrzebni w procesie integracji i stanowieniu przepisów opartych na rzeczywistych procesach gospodarczych a nie na teorii i wyobrażeniach niekompetentnych urzędników. Każda firma w tym procesie jest najważniejsza, a najbardziej aktywni i zaangażowani przedsiębiorcy będą sygnowani na liderów swoich branż i przedstawicieli regionalnych w celu budowy sprawnych i silnych struktur organizacyjnych. Tak jak to robimy na co dzień w naszych firmach.

Przedsiębiorcy działacie w różnych branżach, macie silne i jasne wartości uniwersalne jak uczciwość, wolność gospodarcza, tolerancja, posiadacie praktyczną wiedzę jak powinno działać efektywne przedsiębiorstwo. I przełożenie Waszych kompetencji na funkcjonowanie globalne państwa nie jest niczym trudnym, bo tak samo jak w firmach, musimy monitorować efektywność decyzji gospodarczych i podatkowych w skali globalnej. Zmiana zasad i logiki podatkowej wpłynie wprost proporcjonalnie na efektywność naszych firm a tym samym naszego państwa. Bogata klasa średnia to silna armia i bezpieczne państwo, to sprawna służba zdrowia i szkolnictwo.

Fundamentem sukcesu państwa jest PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ jego obywateli i sprawne funkcjonowanie. Do tego Was namawiam – do technokratycznej, czyli opartej na kompetencjach rewolucji społeczno-gospodarczej w Polsce!

My przedsiębiorcy mamy swoje wartości takie jakie wolność gospodarcza, zachwiana bardzo przez pandemiczne i niekompetentne decyzje rządzących, uczciwość, tolerancja i wiele innych ważnych wartości dla funkcjonowania biznesu.

My przedsiębiorcy jesteśmy świetnie zorganizowani w naszych branżach, stowarzyszeniach, fundacjach, izbach gospodarczych. Szanujemy wzajemnie nasze prywatne poglądy, pozbawione podtekstów politycznych i religijnych, które nijak mają się do naszego rozwoju gospodarczego. Ale w ramach naszych branż, stowarzyszeń, fundacji musimy się zintegrować w jednym ruchu społeczno-gospodarczym. To jest najważniejszy cel naszych czasów i naszego rozwoju. W interesie jednostki i zarazem w interesie przedsiębiorczości, tej pierwszej fundamentalnej płaszczyzny naszego państwa i jego rozwoju społeczno-gospodarczego.

My przedsiębiorcy i pracownicy jesteśmy w stanie zintegrować polską społeczność sektora MŚP, reprezentowaną przez 7 milionów aktywnych zawodowo Polek i Polaków!

Dołącz do nas
MENU
cross